Holdninger og samfunnsansvar

Som en ansvarlig bidragsyter i kultur- og opplevelsesindustrien, tar Stavernfestivalen aktivt standpunkt i viktige spørsmål som direkte eller indirekte berører festivalens virke og samfunnsansvar.

Stavernfestivalen forfekter sine holdninger og synspunkter i løpende samfunnsdebatter og holdningsskapende arbeid. Gjennom tverrfaglige samarbeid og utstrakt kontakt med relevante fagmiljøer, vil festivalen alltid søke etter oppdatert kunnskap basert på anerkjent forskning og empiri.

Les mer om Stavernfestivalens holdninger til rusmidler, vold, seksuell oppmerksomhet og generell festivaladferd her.

Narkotika

Stavernfestivalen sier nei til narkotika! Vi forholder oss til norsk lov, som tydelig slår fast at det å kjøpe, selge eller være i besittelse av narkotika er straffbart. Slike forhold vil automatisk føre til utestengelse fra festivalen og videre straffeforfølgelse.

Til deg som leker med tanken: Det finnes ikke ufarlige narkotikatyper. Det er alltid en mulighet for at ting går galt. Du vet aldri hvordan kroppen din vil reagere.

Flere av de nye narkotikatypene på markedet (for eksempel fentanyl) er ekstremt konsentrerte og kan selv i små doser være dødelige. Tenk deg godt om før du tar et valg som kan ende opp med å bli skjebnesvangert.

Observerer du salg, kjøp eller bruk av narkotika i tilknytning til festivalarenaen? Ta kontakt med våre vakter på området, politi, eller andre ansvarspersoner. Du gjør en god gjerning som potensielt kan redde liv.

Alkohol

Alt med måte!

Alkohol kan påvirke dømmekraften din. Ikke føl deg presset til å gjøre noe du ikke er komfortabel med.

Si nei til drikke fra ukjente, og hold alltid et øye med din egen drikke.

Vann er din beste venn i varmen. Ikke bli dehydrert!

Å mikse narkotika og alkohol kan være svært farlig.

Mindreårige og alkohol

Stavernfestivalen forbeholder seg retten til å utestenge (klippe festivalbåndet) alle personer under 18 år som opptrer synlig beruset på festivalområdet.

Camp-området har 18 års aldersgrense. Stavernfestivalen er i sin fulle rett til å klippe festivalbåndet til alle mindreårige som oppholder seg på området, med mindre det er gitt ekstraordinær tillatelse til dette av festivalledelsen.

Kjøper du alkohol til mindreårige på festivalområdet, risikerer du å bli utestengt fra festivalen. Dette er en ulovlig handling som også kan føre til videre straffeforfølgelse.

Premium-området har 20 års aldersgrense. Stavernfestivalen er i sin fulle rett til å utestenge alle under 20 år som oppholder seg på området, med mindre det er gitt ekstraordinær tillatelse til dette av festivalledelsen.

Observerer du mindreårige som drikker alkohol på festivalområdet, eller personer over 18 år som kjøper alkohol til mindreårige? Gi beskjed til våre vakter på området, politi, eller andre ansvarspersoner. Dette er et lovbrudd som kan få konsekvenser for alle involverte parter.

Stavernfestivalen risikerer bøter og sanksjoner dersom mindreårige er i besittelse av alkohol på festivalområdet. Hvis du setter pris på produktet og opplevelsen, er lovlydighet en god garanti for at festivalen får fortsette å utvikle seg år etter år.

Vold

Stavernfestivalen har nulltoleranse og tar sterk avstand fra enhver form for fysisk og psykisk vold. Episoder på, eller i tilknytning til festivalarenaen vil føre til utestengelse og videre straffeforfølgelse der alvorlighetsgraden tilsier det.

Observerer du voldelig, trakasserende eller aggressiv oppførsel? Meld i fra til våre vakter på området, politi, eller andre ansvarspersoner.

Du kommer alltid langt med et smil, høflighet og folkeskikk.

Vi oppfordrer alle til å nyte festivalen og være gode representanter for Kardemomme-loven, som enkelt og greit fastslår; «du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill. Og forøvrig kan du gjøre som du vil».

Seksuell oppmerksomhet

Alle bestemmer over sin egen kropp. Det er straffbart å utnytte seg av noen i en tilstand hvor de ikke kan gjøre rede for seg. Hjelp i stedet vedkommende ved å kontakte medisinsk personell på området.

Det er i ruspåvirket tilstand de aller fleste uønskede seksuelle hendelser skjer. Et nei er et nei. Respekter det og gå videre.

Ha respekt for intimgrenser, selv om det på enkelte deler av arenaen kan være trangt om plassen.

Er kjærligheten og lidenskapen i ferd med å ta overhånd? Ta hensyn til omgivelsene rundt dere! Det gjelder ikke minst naboer til festivalområdet, som ikke nødvendigvis setter pris på uanmeldt besøk på eiendommen sin.

Festivaladferd

Vis god køkultur, uansett hva andre gjør og hvor utålmodig du måtte være.

Pass godt på verdisakene dine, spesielt i store og tette folkemengder.

La festivalopplevelsen bli noe du ønsker å huske, ikke noe du helst vil glemme.

Bærekraft

Målsetning

Stavernfestivalens målsetning er å bli sertifisert som et Miljøfyrtårn grønt arrangement innen avviklingen av festivalen i 2021.

Dette skal vi oppnå med systematisk og målrettet arbeid innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) samt et sterkt internt fokus på enkelte av FNs bærekraftsmål.

Stavernfestivalen vil i første rekke fokusere på å etterkomme målene som påvirker det ytre miljøet, herunder bærekraftsmålene 12 og 14: ansvarlig forbruk og liv under vann.

12 – Ansvarlig forbruk

Stavernfestivalen vil fokusere på å redusere matsvinn og avfallsmengde gjennom forbud, gjenvinning og ombruk.

Vi samarbeider i all hovedsak med miljøsertifiserte leverandører og forhandler miljømerkede produkter.

Alle installasjoner og utstyr som bygges og anskaffes skal være lagd av gjenvinnbare materialer og skal kunne gjenbrukes over flere år.

Stavernfestivalen ønsker å redusere bruken av engangsartikler så mye som mulig. Artiklene som brukes skal være mulig å gjenvinne eller kompostere.

I 2020 har festivalen satt seg et mål om betydelig reduksjon i plastavfall. I den sammenheng er det stilt tydelige krav til alle drikkevareleverandører om å levere gjenvinnbare glass produsert av rPET. Reduksjonen skal også oppnås ved hjelp av utstrakt bruk av miljøpatruljer og etablering av egen miljøstasjon under festivalen.

Reduksjon av matsvinn er også et fokusområde for Stavernfestivalen og samarbeidspartnere på produsent- og leverandørsiden. Stavernfestivalen får blant annet tilgang til et betydelig antall «datovarer» som benyttes i matproduksjon til alle ansatte, frivillige og aktører under hele festivalperioden. Festivalen produserer rundt 10.000 måltider over en periode på 3 uker, som bidrar til en reduksjon av matsvinn tilsvarende 9 fullvoksne kuer, eller rundt 5 tonn.

14 – Liv under vann

Begrensing av forsøpling av havet.

Stavernfestivalen vil i 2020 minimere bruken av plast – et gjennomgangstema med fokus på tiltak som vil gi resultater på kort og lang sikt.

Stavernfestivalen ønsker å være en lokal bidragsyter til reduksjon av plast i havet, ved å ha fokus på tiltak i og under avviklingen av festivalen. Vi ønsker også å bidra med støtte til lokale lag og foreninger som fokuserer på rene strender og et plastfritt hav.